HOME    WIE ZIJN WIJ?    CONTACT    ZOEKEN    SITEMAP  
http://www.homesolutions.nl/
 Zoeken
 
WAT WIL IK IN HUIS?
MIJN WENSENOVERZICHT
SERVICE
HET NIEUWE WONEN
PRODUCTEN
BOUWPARTNERS
WIE ZIJN WIJ?
VOORBEELDVERHALEN
PRIVACYVERKLARING

Privacyverklaring

Homesolutions.nl houdt – bij toestemming hiertoe - bepaalde persoonsgegevens van gebruikers bij. Deze persoonsgegevens worden verwerkt conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Om te voorkomen dat derden zonder toestemming toegang krijgen tot deze gegevens, worden persoonsgegevens door Homesolutions.nl beveiligd.

In het geval u uw persoonsgegevens aan Homesolutions.nl opgeeft, registreert Homesolutions.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft. In het geval u via Homesolutions.nl uw persoonsgegevens aan een derde opgeeft, registreert Homesolutions.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens aan de betreffende derde ter beschikking gesteld. In het geval u via Homesolutions.nl aangeeft advies of informatie over bepaalde producten of diensten te willen ontvangen, registreert Homesolutions.nl de gegevens voor het doel waarvoor u deze opgeeft en worden uw persoonsgegevens mogelijk ter beschikking gesteld aan een derde om u dergelijk advies of informatie te doen laten toekomen. Op de website kunnen gebruikers naast persoonsgegevens ook andere gegevens opgeven, zoals specifieke wensen en interesse met betrekking tot elektra en huisautomatisering. Ook hiermee wordt vertrouwelijk omgegaan en deze gegevens worden alleen aan een derde ter beschikking gesteld, voor zover u daar toestemming toe heeft gegeven.

Verder maakt Homesolutions.nl gebruik van zogenaamde cookies, waarmee bezoekgegevens worden bijgehouden. Een cookie is een klein bestand dat automatisch wordt opgeslagen op uw computer als u op het internet een website bezoekt. Met behulp van cookies kan het gebruik van de website worden vergemakkelijkt en wordt u(w computer) herkend als u de website opnieuw bezoekt. Uw browser kan zo worden ingesteld dat cookies worden geweigerd, maar in dat geval is niet de volledige gebruikersfunctionaliteit van Homesolutions.nl beschikbaar. Cookies worden opgeslagen op uw computer onder Homesolutions.nl. Homesolutions.nl kan gebruikersopgaven, bezoekgegevens en cookies gebruiken om de (dienstverlening via haar) website (verder) te optimaliseren en ten behoeve van aan Homesolutions.nl verwante dienstverlening.

U hebt recht op inzage in uw persoonsgegevens bij Homesolutions.nl, en u kunt deze laten corrigeren of verwijderen. U kunt een e-mail met een daartoe strekkend verzoek sturen naar het volgende adres: homesolutions@hager.nl. Homesolutions.nl kan zonder voorafgaande aankondiging wijzigingen aanbrengen in deze privacystatement.
  Woordenlijst  
 
 © Hager Home Solutions l Auteursrecht I Privacyverklaring I Sitevoorwaarden I Hager zakelijk